forside Hvem er vi? Vi tilbyder Brochure Kontakt os
spacer
Betjeningen af nødkald foregår på CareSupplys topmoderne vagtcentral, hvor højtuddannede og professionelle medarbejdere, døgnet rundt, modtager nødkald fra ældre og handicappede medborgere.

Alarmbehandlingen af indgående nødkald behandles hurtigt, effektivt , professionel og altid efter givne forholdsordrer.

CareSupply Vagtcentralen tilbyder korte svartider og professionel betjening, vort personale har tavsheds-pligt hvorfor alarmerne behandles i fortrolighed.

På CareSupply Vagtcentralen håndteres alle situationer lige fra at rekvirer ambulance, sende en sygeplejerske eller blot at berolige den ældre eller handicappede medborger i en given situation.

CareSupply Vagtcentralen tilbyder følgende ydelser:

NødkaldsVagten Forvagt Bagvagt HjemmeplejeVagten  


NødkaldsVagten

CareSupply tilbyder 24 timers tilslutning til NødkaldsVagten, som modtager, behandler og viderestiller alle indkomne nødkald.
Vores fuldstændigt transperante alarmbehandlingsystem, behandler og videregiver nødkaldene til hjemmeplejens personale efter en udarbejdet vagtplan.

Vagtplanen kan styres efter vagt og områdegrupper, tids- og kalenderstyring.

Der kan forudindtales beskeder, som afspilles når opkald fra en borger viderestilles til medarbejderen, disse beskeder kan tilpasses til hjemmeplejens ønsker.

Oprettelse og ændring af alarmnummer kan ske fra en telefon.

Mulighed for tilvalg af yderligere funktioner:

 • Udsendelse af SMS besked til mobiltelefon.
 • Videresendelse af tekniske alarmer eller logfiler via e-mail.
 • Mulighed for tilslutning til udvidet statistik modul.
 • Statistikmodul.
 • Automatisk logning af defekte nødkaldsapparater.
 • Dette modul giver hjemmeplejen mulighed for at finde de eventuelle defekte nødkaldsapparater, som muligvis findes ude hos de ældre medborgere. SupplyVagten registrere, logger og tilbagemelder disse til hjemmeplejen så udskiftning kan finde sted før uheldet er ude.

 • NødkaldsVagten er i stand til at fungere sammen med de fleste eksisterende nødkaldsapparater der findes på det danske marked.

  NødkaldsVagten leveres kun sammen med indgået bagvagtsydelse.

  Forvagt

  CareSupply tilbyder en 24 timers døgnbetjening af kommunens nødkaldsapparater, vort højt uddannede alarmbehandlere modtager nødkaldet døgnet rundt.
  De behandler og videregiver nødkaldet til hjemmeplejen, Falck eller anden ambulancetjeneste ud fra given forholdsordrer.

  Alle nødkald behandles i prioriteret rækkefølge, hvilket betyder at kørsel 1, ambulance patienter, altid vil have højeste prioritet.


  Bagvagt

  CareSupply tilbyder en 24 timers døgnbetjening af kommunens nødkaldsapparater, vort højt uddannede alarmbehandlere modtager de nødkald som hjemmeplejens personale ikke selv kan nå at besvarer på grund af travlhed eller tekniske problemer i f.eks. mobiltrafikken m.m.

  Nødkaldene som f.eks. kommer fra NødkaldsVagten eller kommunens ubemandede vagtcentral behandles og videregives til hjemmeplejen, Falck eller anden ambulancetjeneste ud fra given forholdsordrer.

  Alle nødkald behandles i prioriteret rækkefølge, hvilket betyder at kørsel 1, ambulance patienter altid vil have højeste prioritet.
  HjemmeplejeVagten.

  "...Svigter hjælpen, tager hjemmeplejen ikke sin telefon, så finder
  vagttelefonen selv frem til den medarbejder som er allersidste udvej
  for at løse problemet og ringer eller sende en SMS-besked..."

  HjemmeplejeVagten er kun et telefonnummer væk, nemmere kan det ikke blive for borgere og medarbejdere at få hjælp 24 timer i døgnet, mens hjemmeplejekontoret har lukket.

  Borgerne ringer til et telefonnummer, hvorefter de kan vælge hvilken type hjælp de har behov for at komme i kontakt med.
  • Hjemmeplejevagten viderestiller borgeren til den ønskede hjælp.
  • Hjemmeplejevagten kan sættes op således at borgerne er tvunget til at høre hele velkomstmenuen igennem.
  • Hjemmeplejevagten kan afvikles på flere sprog.
  • Det er muligt at lægge en informationsmeddelelses ind på HjemmeplejeVagten, således at hvis der er opstået et problem så vil borgerne, når de ringer til vagttelefonen få oplyst informationen.
  • Informationsmeddelelsen kan altid indtales eller ændres fra en ekstern telefon, derved spares tid.
  • Hjemmeplejevagten indeholder en kalender, således at der er mulighed for styring af helligdage hvilket betyder øget brugervenlighed.
  • Automatisk styring af sygefravær, tilkalder selv afløser når hjemmeplejens personale melder sig syg.